Forbrukslån uten sikkerhet

Tips for å kjøpe bil på auksjon

Brukte biler selges i dag på mange måter, gjennom merkeforhandlere, selvstendige bruktbilforhandlere, direkte fra bedrifter eller privatpersoner som ønsker å selge sine biler, og på bilauksjon.

Det har etter hvert blitt etablert flere bilauksjonsfirmaer i Norge, og et raskt søk på nettet kan vise deg om det finnes noen bilauksjoner i nærheten av der du bor.

Fordelen med å kjøpe bil på auksjon er at du kan gjøre et mye bedre kjøp enn gjennom de andre kanalene. Ofte ønsker de som selger bilene sine på auksjoner å selge bilen raskt, og et raskt salg er ensbetydende med at de må akseptere en lavere pris enn de ellers ville ha oppnådd.

Men det er farer knyttet til å kjøpe bruktbil på auksjon. I enkelte tilfeller lager auksjonsfirmaet en teknisk tilstandsrapport som de da må innestå for er riktig, men i andre tilfeller foreligger det ikke en slik rapport. I det sistnevnte tilfellet vil man ikke ha mulighet til å få full oversikt over tilstanden, da svært mange alvorlige feil og mangler kan være skjulte og kun kan avdekkes ved en verkstedundersøkelse. Da foreligger det en klar fare for å kjøpe katta i sekken ved at man etter kjøpet oppdager én eller flere feil som det koster mange penger å utbedre. Man må derfor være meget forsiktig med å by på biler som det ikke foreligger en teknisk tilstandsrapport på, hvis man vil unngå ubehagelige og kostbare overraskelser når man kommer hjem med bilen. Tilstandsrapporter kan for øvrig være så mangt. Kontroller derfor grundig hvem som har utarbeidet rapporten, og hvor omfattende undersøkelser som ligger til grunn for rapporten.

Enkelte auksjonsfirmaer tilbyr også garantier på bilene de selger, men skal disse garantiene ha noen verdi, må man studere de detaljerte garantivilkårene for å se hva auksjonsfirmaet egentlig garanterer.

Ønsker man å få en god bruktbil, er det også viktig at man selv sjekker detaljene grundig. De kosmetiske sidene ved bruktbilen kan man godt bedømme selv, for eksempel om det er behov for å skifte ruter med sprekker eller steinslag, lakkskader, rust o.l. Du kan også spare penger ved å kjøpe nye bildeler på nettet via nettsteder som 12bildeler.no.

Før man byr på en konkret bil, er det også viktig at man kjenner prisbildet på markedet for denne konkrete bilmodellen, med andre ord, hva koster en tilsvarende bruktbil på for eksempel finn.no og andre steder hvor bruktbiler annonseres? I tillegg bør man undersøke om det finnes typiske feil og mangler som oppstår på den aktuelle biltypen etter noe tids bruk.

Å kjøpe bruktbil på auksjon kan gi deg mulighet til å anskaffe en god bruktbil til en meget god pris, men det lurer også en fare for at du virkelig kan gå skoene av deg ved å betale alt for mye på grunn av tilstanden bilen i ettertid viser seg å være i.

Bruk derfor sunt vett og foreta grundige undersøkelser på forhånd, slik at du kjøper noenlunde trygt.

Jimmy

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *